ועדות בין מקצועיות בחט"ב

ועדה בין מקצועית מתכנסת בחטיבת הביניים אחת לחודש/חודש וחצי באופן קבוע, זו
השנה השלישית ברציפות.
מטרת הוועדה לדון בילדים רב בעייתיים בסכנת נשירה ולנסות לתת מענה לקשיים
שלהם באמצעות גורמים שונים בקהילה ובביה"ס.
בוועדה לוקחים חלק צוות קבוע וגרומים נוספים על פי הצורך.
הצוות הקבוע כולל את מנהלת החטיבה, היועצת, הפסיכולוג, הקב"סית, רכזת "עצמה",
רכזת "יובלים" ונציגת הרווחה.
בנוסף על פי הצורך ובהתאם לשיקול מוקדם של צוות ביה"ס מוזמנים, נציגי היחידה לטיפול
בנערה, הורה, ילד, מחנך, מרכז שכבה.
במהלך הדיון נשקלות אופציות והצוות מחליט על האופציה המתאימה לתת מענה לתלמיד
שעלה לדיון. כמו כן, הצוות מחליט על חלוקת אחריות למעקב וטיפול על יד הגורמים השונים.
הסיכום נרשם בפרוטוקול אשר מופץ בין חברי הוועדה.
בכל ישיבה מוקדש חלק מהזמן למעקב אחר החלטות שהתקבלו ולבחינה מחדש של המענה שניתן לתמיד
מסוים.על פי שיקול הדעת של חברי הוועדה נשקל מענה חלופי במקרה שזה ניתן לא הוכיח את עצמו כמועיל
וכמקדם את התלמיד.מן הראוי לציין שלפני התכנסות הועדה (כשבוע מראש) מקבלים חבריה הקבועים את
רשימת התלמידים שיעלו לדיון ועל מנת להגיע לישיבה מוכנים ובכך לייעל את תפקודה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת