"בלב ליבו של הקושי- טמונה ההזדמנות"
אלברט איינשטיין

החינוך המיוחד – תיכון קרית חיים
מערך החינוך המיוחד בתיכון קרית חיים נותן מענה לצרכים המגוונים והשונים של ילדי חטיבת הביניים
וילדי החטיבה העליונה שבתיכון קרית חיים.
אוכלוסיית תלמידי החינוך המיוחד מתאפיינת במגוון רחב של לקויות (קשב וריכוז, לקויות למידה למיניהן ועוד).

שיטות ההוראה והגישה החינוכית מותאמות ובהלימה לתפקודו של כל תלמיד בתחומים השונים: הלימודי,
ההתנהגותי והרגשי.

אופי הלמידה הינו בקבוצות קטנות, בלמידה דפרנציאלית רב גילאית כאשר בניית הקבוצות נעשית לאחר
חשיבה הלוקחת בחשבון את מאפייני הילדים והאינטרקציה הלימודית והחברתית. כמו כן, ניתנים לתלמידי החינוך המיוחד שיעורים פרטניים לתגבור והעשרה.

דגש רב מושם על שילוב החינוך המיוחד הן מבחינה חברתית והן מבחינה לימודית במסגרת הכיתות
הרגילות. תלמידי החינוך המיוחד שותפים לאותה פעילות חברתית, שכבתית וחטיבתית.
מבחינה לימודית- תלמידים בעלי יכולות ומוטיבציה, מקבלים עידוד רב ותמיכה בשילוב במקצועות
השונים בכיתות הרגילות תוך שיתוף בין הצוות החינוכי של החינוך המיוחד והחטיבות.

במוקד העשייה החינוכית שלנו עומד העיקרון של שמירה על כבודו של כל ילד ומתן הזדמנות להצלחה
על ידי תמיכה בנקודות החוזק והחולשה.
הקשבה, ההבנה ויכולת ההכלה של הקשיים הם אבני הדרך בעבודתינו היומיומית.

צוות החינוך המיוחד מורכב ממורים המומחים בתחום החינוך המיוחד, תרפיסטים,פסיכולוג,סייעות ובני
שירות לאומי.

יחודיותו של בית הספר הוא באפשרות לתת לתלמיד החינוך המיוחד, רצף חינוכי 6 שנתי תוך מתן
אפשרות לתלמיד להשתלב במערך הלימודים המודולרי של החטיבה העליונה.
רצף זה תורם ומעודד מוטיבציה ולמידה.

בכבוד רב,
צוות החינוך המיוחד

הגדרות כלליות כניסה למערכת