תיכון קריית חיים רואה חשיבות רבה בעשייה חברתית והקהילתית המחנכת ליהדות, אזרחות וערכיות. כחלק מחזון זה ,תיכון קרית חיים מטפח קשרים עם קהילות שונות ומגוונות ברחבי העולם ובהן גם את הקהילה היהודית בבוסטון.  תיכון קרית חיים מעודד את הקשר בן התיכון ובין הקהילות TEMPLE ISRAEL   וTEMPLE BEITH ZION.

הקשרים מאפשרים לתלמידינו להרחיב אופקים, ליצור קשרים חדשים, ולפתח את זהותם האישית כאזרחי המדינה וכאזרחי העולם.

בסוף דצמבר משלחת בוסטון הגיעה לביקור בן שבוע בתיכון קרית חיים. המשלחת קיימה סדנאות בנושא זהות יהודית. מעבר לכך תלמידי בוסטון והתיכון טיילו באיזורים שונים בארץ,פגשו אנשים מזרמים, דתות ותרבויות שונות. המשלחות קיימו מפגשים חברתיים ומצפים לביקור הגומלין בבוסטון בחודש הבא.

לגלריה לחץ

הגדרות כלליות כניסה למערכת