בנאבידור רחל לאה ז"ל

בת אסתר ואפרים
נולדה בטרנסילבניה שברומניה ב-י"ט בחשוון תש"ח,2/11/1947
נפלה ב-א' בתמוז תשכ"ד,11/6/1964
 
קורות חיים
 
בת אסתר ואפרים. נולדה בי"ט בחשוון תש"ח (2.11.47). עלתה עם
הוריה ארצה, והתיישבו בכפר חסידים. כעבור שנתיים עברו לקריית-חיים. רחל
סיימה את ביה"ס היסודי והמשיכה לימודיה בתיכון. הייתה שקטה וצנועה
בהליכותיה, אהבה את הארץ ושאפה לחיי קיבוץ. הייתה אהובה על מוריה
וחבריה ללימודים. ביום א בתמוז תשכ"ד נדרסה למוות ע"י מכונית בהיותה
בפעולת גדנ"ע על יד גלילות.
הגדרות כלליות כניסה למערכת