חזון בית הספר

החזון מבטא את רוח בית הספר ואת דרכי התנהלותו אשר מעבר לכללים הפורמאליים.

  • ביה"ס צריך לאפשר לתלמיד לממש את הפוטנציאל הלימודי האישי שלו (ללא תיוג בחטיבת הביניים).
  • ביה"ס יאפשר לתלמיד לסיים את לימודיו עם רמת תעודה מכסימלית אפשרית.
  • ביה"ס ייצור עבור תלמידיו סביבה לימודית מודרנית, עדכנית, עתירת טכנולוגיה, שתאפשר לו לממש את הלימודים בסביבה זו (תכניות עזר ותמיכה שונות, מידענות, עבודות חקר וכו').​
  • ביה"ס יפתח אצל תלמידיו יכולת הפשטה, יצירתיות, דמיון, רטוריקה, סקרנות אחריות לימודית ויכולת התמדה.
  • ביה"ס יכשיר את תלמידיו לחיי אזרחות ערכיים ותורמים.


 נסמך על הנ"ל, מובא בזאת החזון הבית ספרי: 

החזון הבית ספרי

  1. העמדת כל התלמידים במרכז ההוויה הבית ספרית תוך מתן אפשרות מרבית למיצוי הפוטנציאל העצמי שלהם, עם רמת תעודה  מכסימאלית והיצע סביבה לימודית עדכנית, מודרנית ועתירת טכנולוגיה.
  2. בניית אזרח בוגר, בעל ערכים הומאניים, נאמן למדינתו ולערכיה, תורם לחברה ולסביבה.​


כללי:

בית הספר מתחייב לעשות את כל הדרוש, כדי להקנות לתלמידיו תרבות חיים ניאותה, חינוך  ערכי וידע לימודי מעמיק.

​​​מתוך ידיעה כי מערכת כללים, באה להסדיר אורחות חיים הולמות לכלל התלמידים, התלמיד מחויב בשמירה מוחלטת של כללי בית הספר ובקיום תהליך לימודי תקין. 


הגדרות כלליות כניסה למערכת