מבנה החטיבה

בראש החטיבה עומדת המנהלת – גב' יהודית חמו.
סגניתה גב' מיכל רידר מרכזת את לימודי המקצועות הטכנולוגיים.

לכל שכבה רכזת שכבה המתקדמת בד"כ עם שכבתה מכיתה י' ל-י"ב.
לכל שכבה יועצת, גם היא מתקדמת עם השכבה.

מחנכי הכיתות, מורי מקצועות הדעת, רכזת חינוך חברתי, 2 מזכירות חטיבה,
מזכירה נוספת לנתיב הטכנולוגי 33 ומזכירת בחינות הבגרות,
משלימים את הצוות ומפעילים בהצלחה רבה מעט יותר מ 900 תלמידים.


 

הגדרות כלליות כניסה למערכת