תוכניות תמיכה בחטיבת "שקד"

1. תוכנית חברתית -ייעוצית -ערכית לשכבת ז'
    מפגש מחנכות עם כיתתן חמש פעמים בשבוע בשיעורים הראשונים, 
    שיתוף הורים בפעילות שיעורי מחנך במטרה לשפר את הקשר 
    בין המחנך לתלמידיו ובין ההורים לביה"ס.

2. "יובלים"
    התוכנית הינה פרי יוזמתו של איש הייטק ישראלי , מר אילן תירוש, 
    אשר החליט לתרום למערכת החינוך בתחום הספציפי : 
    קידום "אוכלוסיית הקצוות". מתקשים ומצטיינים בחטיבות הביניים.
    התכנית שמה לה למטרה לטפח מצוינות לימודית, פערים, לטפח תחושת מסוגלות, למנוע נשירה, 
    להעצים את התלמידים כבני אדם מעורבים ותורמים לחברה, לחיזוקם ולקידום שוויון ההזדמנויות.
    "יובלים" מוליכה את תלמידיה בדרך תלת מסלולית : מסלול לימודי, 
    מסלול העצמה אישית כתומך למידה ומסלול התרומה לקהילה.

3. ש.ע.ל
    תלמידים עולים בשכבת ז' ע"פ קריטריונים של משה"ח- מקבלים תמיכה במקצועות תלויי שפה.

4. "עצמה"
    מענה פרטני לתלמידים רב בעיתיים ותלמידים בסכנת נשירה לפי החלטת ועדות בינמקצועיות.

5. סל שילוב
    הוראה מתקנת לתלמידים מכל השכבות שאותרו איתור ראשוני ויעברו אבחון דידקטי וועדות שילוב.

6. חונכים
   נמצא בבניה באישור המחלקה להעצמה לחינוכית – עירית חיפה.

7. מצוינות במדעים 
    מצטיינים במתמטיקה בשכבת ט' יקבלו שלושה סיורי העשרה במהלך השנה.


 

הגדרות כלליות כניסה למערכת