לקראת יום ההורים היצענו לתלמידי חטיבת דגן להשתתף בתחרות כישרונות בציור. קיבלנו ציורים מדהימים ומגוונים של תלמידים מוכשרים משלוש השכבות. תלמידי מועצת התלמידים בחרו בשלוש התמונות היצירתיות ביותר בעינייהם.  במעמד חלוקת התעודות, חילקנו לכל המתמודדים פרס על השתתפותם בתחרות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת