אשכול הפיס קריית חיים מאפשר לציבור לשכור בימים ראשון עד חמישי בשעות אחר הצהריים (בין השעות 15:00-22:00) חדרי לימוד ואודיטוריום לפעילויות לימודיות שעיקרן חינוך מדעי, טכנולוגיואמנות.

כל המעוניין מוזמן לפנות למזכירות אשכול הפיס –

04-8490515 או 04-8405519.

השכרת החדרים תיעשה על בסיס "כל הקודם זוכה"

הגדרות כלליות כניסה למערכת