תלמידות שכבת ח' ב"שקד" משתתפות בפרויקט "ערכים בארגז החול" המשלב בין גני הילדים בקריה לחטיבת הביניים "שקד". במסגרת הפרויקט פועלות תלמידות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל בשיתוף פעולה, והוגות רעיונות לפעילויות בתחומים שונים, כשבכל פעם ערך אחר עומד במרכז, ומעבירות את הפעילויות בגני חובה סמוכים לבית הספר.

מעבר לתרומה לקהילה ולקשר ברצף החינוכי, הרי שהקבוצה מקדמת תהליכים של גיבוש ותמיכה, עמידה מול קהל, הנחיית קבוצה, העצמה וחיזוק הקשר בין מסגרות החינוך המיוחד והרגיל.

הפעילויות מתקיימות בחטיבת "שקד" ובגני הילדים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת