בחטיבת ביניים " דגן "לומדים אחרת. שעורי מדעים בכיתות ח' באמצעות חדר בריחה: למידה חוויתית ומשמעותית וגם מהנה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת