עם התחדשות השנה בחרנו להתחדש בדגם חדש של מפגש עם מחנכי חטיבת שקד – בית מדרש למחנכים. בית המדרש מזמן שיח אודות טקסטים ובעזרתם בירור אישי של עמדות המחנכים. בבית המדרש הראשון שקיימנו בחנו דגמים שונים של קשר בין מורים לתלמידים ועמדות שונות של מורים כלפי תלמידיהם, וזאת על מנת לברר אילו מורים נרצה להיות השנה.

את בית המדרש הובילה עדי אפל – מנחת מקצוע תרבות ישראל בבית הספר. ובכך חשפנו את כלל המחנכים לאופי הלימוד המתאפשר בשיעורי  תרבות ישראל בכיתות החטיבה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת