בימים שבין כסה לעשור יצאו תלמידי שכבת ז' ללמידה חווייתית בחוף הים. תקופה זו של השנה מזמנת עבורנו שיח אודות הדרך בה אנו מייחלים לפתוח את השנה, במה היינו רוצים להמשיך תהליכים קודמים, ואילו שינויים היינו רוצים לערוך. בחרנו לנצל את הימים הללו ללימוד בנושאי תשובה, סליחה ושינוי באמצעות טקסטים יהודים-ישראלים עתיקים ועכשויים, במטרה להכיר את המושגים ולקיים דרכם בירור אישי.

בשכבות ח' ו-ט' צפו התלמידים בסרט "אושפיזין" וערכו דיון בכיתה אודות המאבקים הפנימיים והחיצוניים שחוות הדמויות בסרט ומתוך כך עלו מחשבות בקרב התלמידים על המלחמות האישיות שלהם כפרטים בחברה ועל הלחץ שהיא מפעילה עליהם. הדיון סבב בעיקר על שינויים והתחדשויות על רצף הזמן.

הגדרות כלליות כניסה למערכת