את כלל המילים שאנו הוגים ניתן לחלק על פי חלק הדיבר המאפין אותן. שם עצם; שם תואר; תואר הפועל; פועל; שם פועל; שם פעולה; מיליות (מילות יחס ומילות קישור). כאן תוכלו למצוא אפשרויות שונות ללימוד מאפייניו של כל חלק דיבר.

לשון

היברומן / אהוד בנאי  

אזרחות

אזרחות

אדריכלות

אדריכלות

שכבת כיתות י

אתר שכבת כיתות י'

שכבת כיתות ט

אתר שכבת כיתות ט'

שכבת כיתות ח

אתר שכבת כיתות ח'

שכבת כיתות ז

אתר שכבת כיתות ז'

contact

יצירת קשר

spkman

דבר המנהל