לוח מידע מורים

https://youtu.be/iFSEas-0m_Uhttps://youtu.be/TnC68HYSZzM

לוח שינויים

https://youtu.be/iFSEas-0m_Uhttps://youtu.be/TnC68HYSZzM

לוח זמני שיעור

חזרה לאתר הבית

תרגיל למידה בחירום התש"פ

תרגיל מחוזי ללמידה בחירום כמידי שנה יתקיים תרגיל מחוזי ללמידה בחירום. התרגיל ייערך ביום ראשון, 24.11.2019, בין השעות 14:00-22:00.  התרגול ללמידה מרחוק בשעת חירום נועד לאפשר הפעלת שגרת לימודים מרחוק בשעת חירום – מצב שבו נמנע מהלומדים להגיע לבית הספר לתקופת זמן שיכולה להימשך כמה ימים עד כמה שבועות. עדכונים אודות התרגיל יועברו דרך המחנכים.  בהצלחה בתרגיל!  

גלריית חט"עגלריית "דגן"דוגמא לגלרית שקדגלריית "שקד"טו בשבטגלריית תמונות

גלריית "שקד" גלריית "דגן"​ גלריית חט"ע