תיכון של החיים !

תיכון עירוני מקיף קריית חיים

נקודת התחלה לחיים!

הרשמה לחטיבת ביניים

2. תמונת תלמיד

שמור קובץ תמונת פספורט של התלמיד בשם התלמיד ומספר תעודת הזהות שלו.

4. ויתור סודיות לחטיבה

לחץ למילוי טופס בחירת ויתור סודיות עובר מעבר לחטיבה

נקודת התחלה לחיים!

הרשמה לחטיבה עליונה

1. בחירת מגמה

לחץ למילוי טופס בחירת המקצועות המורחבים בהתאם למסלול ששובצת לאחר ועדות הייעוץ

2. תמונת תלמיד

שמור קובץ תמונת פספורט של התלמיד בשם התלמיד ומספר תעודת הזהות שלו.

זיכרון לנופלים מתיכון מקיף קריית חיים

כאן מונצחים הנופלים בכל מערכות ישראל מהתיכון המקיף בקריית חיים, חיפה.

מבוגרי בית הספר

זה מה שהם חושבים אל בית ספרנו

תיכון של החיים!

המגמות שלנו

פיזיקה

....

גאוגרפיה

....

כימיה

....

מדעי החברה

....

ערבית

....

ספרות

....

תקשורת

....

ניהול עסקי

....

אדריכלות

....

מדעי המחשב

....

ביולוגיה

....

תיכון של החיים !​

על בית הספר שלנו

הנהלה ראשית, חטיבה עליונה וחטיבת ביניים שקד
טלפון : 04-8412228
קווי אוטובוס שמגיעים לבית הספר: קו 93 קו 93 א'
חטיבת ביניים דגן
טלפון : 04-8419885
קווי אוטובוס שמגיעים לבית הספר: קו 93 קו 93 א'
הגדרות כלליות כניסה למערכת